Náš tým

Společnost Cifršpión s.r.o. působí ve sféře ekonomického poradenství a vedení účetnictví včetně daňové evidence déle, než jak vyplývá z výpisu z OR. Společnost vznikla transformací fyzické osoby Ing. Petra Bečváře, který aktivně pracuje jako OSVČ v oboru účetnictví od roku 1996.

Ing. Petr Bečvář

jednatel společnosti

Petr v roce 1983 promoval na Vysoké škole ekonomické v Praze a od téhož roku začal pracovat v ekonomické sféře výrobních podniků až do října 2014, kdy se začal věnovat práci pro společnosti Cifršpión s.r.o. V oblasti vedení, daňové evidence a ekonomického poradenství však působil již od roku 1996 jak osoba samostatně výdělečné činná.

Od července 2014 je Petr, společně se svou dcerou Johanou, společníkem a jednatelem společnosti Cifršpión s.r.o.

  • 2000 - 2012 soudní znalec v oboru ekonomika (odvětví dodavatelsko odběratelské vztahy, odvětví účetní evidence, ekonomická odvětví různá – daně)
  • 2009 - 2012 učitel odborného předmětu ekonomika na Střední průmyslové škole kamenické a kamenosochařské v Hořicích

Kontakty

Ing. Johana Šlapáková

jednatelka společnosti

Johana, Petrova dcera, absolvovala nejprve bakalářské studium na Masarykově univerzitě v Brně a v roce 2015 promovala na České zemědělské fakultě, obor Podnikání a administrativa. Od roku 2007 pracuje nejprve pro OSVČ Ing. Petra Bečváře (později pro společnost Cifršpion) jako pomocná účetní.

Johana se ve své současné účetní činnosti pro společnost Cifršpion zabývá převážně zpracováváním daňové evidence.

  • Od 2015 junior accountant ve společnosti Kingspan a.s. Czech republic

Kontakty